ออโต้เทคนิค ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ [ศูนย์บริการอีซูซุ]

ออโต้เทคนิค ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ [ศูนย์บริการอีซูซุ]

ออโต้เทคนิค ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ [ศูนย์บริการอีซูซุ]


การบริการทั่วไป

 ช่องซ่อมสำหรับเชฟโรเลต อีซูซุ และซาบ

จำนวนช่องซ่อม 45 ช่องซ่อม
- ช่องซ่อมมีลิฟต์ 39 ช่องซ่อม
- ช่องซ่อมไม่มีลิฟต์ 6 ช่องซ่อม

ภาพรวมศูนย์บริการ


Top