ออโต้เทคนิค บางปะกง [ศูนย์บริการ และ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี]

ออโต้เทคนิค บางปะกง [ศูนย์บริการ และ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี]

ออโต้เทคนิค บางปะกง [ศูนย์บริการ และ ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี]


การบริการทั่วไป

 รถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่

จำนวนช่องซ่อม 28 ช่องซ่อม
- ช่องซ่อมมีลิฟต์ 15 ช่องซ่อม
- ช่องซ่อมไม่มีลิฟต์ 13 ช่องซ่อม

รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (รถปิกอัพ)

จำนวนช่องซ่อม 35 ช่องซ่อม
- ช่องซ่อมมีลิฟต์ 26 ช่องซ่อม
- ช่องซ่อมไม่มีลิฟต์ 9 ช่องซ่อม

บริการซ่อมสี และ ตัวถัง

จำนวนช่องซ่อมรวม 24 ช่องซ่อม ติดตั้งเครื่องมืออันทันสมัย เช่น ชุดดัดแชสซีและตัวถัง สปอท์เวลเดอร์ ห้องอบและพ่นสี เพื่อรองรับการซ่อมสีและตัวถังได้ถึง 280 คันต่อเดือน


ภาพรวมศูนย์บริการ


Top